Smart Engineering Smart Engineering
Smart Engineering         ul. Grunwaldzka 5    44-190 Knurów                    Telefon - 606 899 701                       E-mail: biuro@smartengineering.net.pl

Firma Smart Engineering oferuje swoje usługi w następującym zakresie:


    • projektowania i tworzenia systemów automatyki przemysłowej

   •  projektowania i wykonywania przemysłowych instalacji elektrycznych

   • projektowania i budowania urządzeń i maszyn przemysłowych

   • budowa urządzeń do monitoringu i wizualizacji procesów przemysłowych


   • budowy urządzeń i systemów do gromadzenia i archiwizacji danych

   • kompletacji i budowy szaf elektrycznych

   • wykonywania pomiarów elektrycznych

   • projektowania i montażu urządzeń do odparowywania ścieków przemysłowych

   • projektowania i montażu chłodni przemysłowych

   • serwisu i modernizacji lakierni przemysłowych

   • relokacji maszyn i urządzeń

   • audytów energetycznych zmniejszających energochłonność przedsiębiorstwa
           - od analizy faktur do wdrożenia konkretnych rozwiązań -

   • wykonywania pomiarów termowizyjnych